Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6477:2011 Gạch Bê Tông

Tiêu chuẩn mới nhất về các sản phẩm Gạch Bê Tông đưa ra các yêu cầu về thông số kỹ thuận cũng như quy định các đặc điểm cơ bản, phương pháp thử mẫu.

Đây cũng là tiêu chuẩn được đưa ra nhằm tạo tiền đề cho chính phủ thực hiện lộ trình thay thế gạch nung truyền thống bằng gạch bê tông cốt liệu.

Sau 6 năm triển khai, gạch không nung dần đi vào cuộc sống người dân, tuy chưa đạt được những kết quả đã đề ra nhưng cũng dần tạo được chỗ đứng trên thị trường nhờ chất lượng, sự quan tâm bắt tay làm việc của các bộ ban nghành có liên quan.

Hỗ trợ về các chính sách của chính phủ về Gạch Bê Tông liên hệ Mr Tuyên  0911 316 316

File TCVN 6477:2011 Gạch Bê Tông

http://epce.vn/wp-content/uploads/2017/10/tcvn-64772011.pdf

Leave a comment