vay vốn sản xuất gạch

Hỗ trợ thủ tục vay vốn đầu tư cho dự án sản xuất gạch không nung                 Công ty Cổ phần Kinh Doanh Quốc tế Đại Việt là đơn vị cung cấp máy đóng gạch không nung duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ khách hàng vay vốn tới 70% giá trị thiết bị. Với…

Xem tiếp