Hà Nội: Đi đầu trong việc thực hiện các chính sách đẩy mạnh sử dụng gạch không nung trong xây dựng

Sản xuất vật liệu không nung trong các công trình xây dựng đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho môi trường.

Tuy nhiên, do thói quen của người tiêu dùng, tỷ lệ sử dụng gạch nung truyền thống trong các công trình xây dựng khá nhiều. Trước thực trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị các địa phương, doanh nghiệp rà soát việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

 

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo quy định, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung theo lộ trình. Cụ thể theo thông tư số 09/2012/TT-BXD Thông tư ‘’ Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng’’ quy định rõ  tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung. Các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung, sau năm 2015 phải sử dụng 100%. Với công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiếu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây. Vì vậy, cuối tháng 6-2010, UBND thành phố đã ban hành chỉ thị tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn thành phố Hà Nội và triển khai thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ.

Ông Võ Nguyên Phong phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả quy định về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương, cùng với tổ chức công tác tuyên truyền, cần kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm theo quy định. Với đơn vị tư vấn, khi thiết kế các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách, công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên dứt khoát nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan để sử dụng các loại vật liệu xây không nung nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Còn doanh nghiệp xây dựng, nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan để sử dụng các loại vật liệu xây không nung trong các công trình sử dụng vốn ngân sách, công trình từ 9 tầng trở lên thuộc các dự án được giao làm chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế.

 

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện cần làm rõ một số nội dung: việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến vật liệu không nung; vấn đề cung cầu về vật liệu xây tại địa phương; giá thành xây dựng khi sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng so với sử dụng vật liệu nung truyền thống; những khó khăn vướng mắc khác liên quan đến việc sử dụng vật liệu không nung và đề xuất, kiến nghị…

Có một thực tế là các chủ đầu tư nước ngoài lại chủ động sử dụng gạch không nung trong các công trình của mình ví dụ: đó là tòa nhà Keangnam Hà Nội Land Mark Tower tòa nhà cao nhất Việt Nam tính tới thời điểm này, được xây bằng 100% gạch không nung. Cho thấy gạch không nung đã và đang thay thế gạch nung truyền thống.

www.epce.vn

Biên tập: Ks Bùi Quang Đại 01254287777

Leave a comment