Chưa được phân loại

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc sử dụng gạch siêu nhẹ AAC. 1: Có chính sách đồng bộ và đủ mạnh như: Cấm sử dụng gạch đỏ tại đô thị. 2: Có đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật (Vật liệu , Tiêu chuẩn, Nghị Định, Thử nghiệm…) 3: Có thị trường xây…

Xem tiếp